21 lutego 2022 Aktualności

Stypendium wyjazdowe na prekonferencję oraz konferencję WONCA Europe – WYNIKI

Mamy to !


Napłynęło do nas kilka wniosków, z których staraliśmy się wybrać te najlepsze.
Oceniając wnioski konkursowe komisja przyjęła następującą punktację :

● 6 pkt – aplikowanie po raz pierwszy na wyjazd związany z VdGM
● 0-3 pkt – Aktywność naukowa (organizacja warsztatu, wykład, plakat,
pre-konferencja MLR/ Forum MLR/Kongres KLRwP/WONCA/ Pre-konferencja
VdGM/FORUM VdGM).
● 0-2 pkt – Dodatkowa działalność zawodowa poza pracą (np. aktywna promocja zdrowia).
● 0-3 pkt – list motywacyjny

Komisja w składzie – Joanna Alksnin, Marta Raciborska oraz Dominik Lewandowski
przedstawiają wyniki konkursu, do Londynu polecą :

❖ Zuzanna Kowalska-Masiakowska
❖ Aleksandra Majkut
❖ Julia Borecka
❖ Katarzyna Reczek

Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy z zgłosznie się do konkursu.
Dziękujemy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce za ufundowanie stypendiów.