Sprawowanie opieki podstawowej

Lekarz rodzinny to osoba decyzyjna, mająca zdolność oceny problemów pacjenta z szerokiej perspektywy. Do jego obowiązków należy koordynowanie pracy pozostałych członków zespołu lekarskiego i optymalne wykorzystywanie zasobów systemu ochrony zdrowia. Istotne jest, aby lekarz rodzinny zwracał uwagę na potrzeby pacjenta i doradzał we wszelkich kwestiach dotyczących jego zdrowia.

Opieka ukierunkowana na pacjenta

W centrum wszystkich działań podejmowanych przez lekarza rodzinnego powinien stać pacjent. W tym zawodzie niezwykle ważna jest umiejętność budowania długofalowych, partnerskich więzi oraz szacunek i wyrozumiałość wobec oczekiwań i lęków pacjenta.

Specyfika rozwiązywania problemów

Lekarz rodzinny często musi radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Pomocna może być umiejętność budowania i realizowania planu diagnostyczno – terapeutycznego. Uwzględnia on szacowane ryzyka, racjonalne wykorzystywanie czasu oraz umiejętny dobór procedur medycznych.

Podejście wszechstronne

Do obowiązków lekarza rodzinnego nie należy jedynie doraźne leczenia pacjentów. Bardzo istotne są także wszelkie działanie mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz prewencję chorób.

Orientacja na społeczność lokalną

Pod pojęciem tym rozumie się zdolność rozpoznawania potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności. Bardzo ważna jest także znajomość procedur administracyjnych i umiejętność współpracy z innymi instytucjami.

Podejście holistyczne

Nie można zapominać, że zdrowie, to nie tylko stan fizyczny pacjenta. W swojej codziennej praktyce lekarz rodzinny powinien zwracać uwagę także na stan psychiczny i społeczny pacjenta.

Najważniejsze informacje MLR

Bądź na bieżąco! Zapisz się!