WYTYCZNE I REKOMENDACJE

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze 65+

Niewydolność serca

Przewlekłe zespoły wieńcowe

Migotanie przedsionków

Zespół metaboliczny

Cukrzyca

Cukrzyca PTD

Otyłość

Dyslipidemia

Infekcje układu oddechowego

Infekcje układu oddechowego 2

Grypa

Zapalenie zatok

Astma oskrzelowa

POCHP

Kaszel

Nikotynizm

Choroba refluksowa

Zakażenie Helicobacter pylori

Zespół jelita nadwrażliwego

Nieswoiste choroby zapalne jelit

NAFLD

Choroby wątroby i kamica

HCV

Endokrynopatie

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

Fizjoterapia w tym masaż i automasaż

Depresja

Pobudzenie u chorych z otępieniem

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin

Ból u chorych na nowotwory

Borelioza

Zakażenia bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego

Zapalenie piersi

Witamina D

Program Szczepień Ochronnych 2022

Szczepienie przeciwko HPV

Grypa u dzieci

COVID-19 u dzieci

Gorączka

Astma wczesnodziecięca

Kaszel

Mukowiscydoza

Zakażenia układu moczowego u dzieci

Nadciśnienie u dzieci

Moczenie nocne

Otyłość u dzieci

Endokrynopatie u dzieci

Borelioza u dzieci

Witamina D

Atopowe zapalenie skóry

Zasady postępowania w cukrzycy 2019

Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy 2019

Zasady postępowania w nadwadze i otyłości 2017

Zasady postępowania w niewydolności serca 2017

Wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych 2016

Zasady postępowania w dyspepsji, chorobie wrzodowej i infekcji Helicobacter Pylori 2016

Postępowanie w astmie wczesnodziecięcej KOMPAS POZ 2016

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym 2013

Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa 2012

Zasady żywienia zdrowych niemowląt 2014

Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego 2017

Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych 2015

Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich 2012

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2019

Wytyczne diagnostyki i leczenia astmy u dorosłych i dzieci > 5 r. ż. 2018

Przewodnik diagnostyki, leczenia i zapobiegania POCHP 2018

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory 2017

Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme 2018

Rekomendacje postępowania w kaszlu u dzieci 2016

Wytyczne resuscytacji ERC 2015

Stosowanie witamin u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących 2014

Najważniejsze informacje MLR

Bądź na bieżąco! Zapisz się!