WYTYCZNE I REKOMENDACJE

Choroby układu krążenia

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze 65+

Niewydolność serca

Przewlekłe zespoły wieńcowe

Migotanie przedsionków

Choroby metaboliczne

Zespół metaboliczny

Cukrzyca

Cukrzyca PTD

Otyłość

Dyslipidemia

Choroby układu oddechowego

Infekcje układu oddechowego

Infekcje układu oddechowego 2

Grypa

Zapalenie zatok

Astma oskrzelowa

POCHP

Kaszel

Nikotynizm

Choroby układu pokarmowego

Choroba refluksowa

Zakażenie Helicobacter pylori

Zespół jelita nadwrażliwego

Nieswoiste choroby zapalne jelit

NAFLD

Choroby wątroby i kamica

HCV

Choroby gruczołów dokrewnych

Endokrynopatie

Choroby układu ruchu

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

Fizjoterapia w tym masaż i automasaż

Choroby psychiczne

Depresja

Pobudzenie u chorych z otępieniem

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin

Ból

Ból u chorych na nowotwory

Choroby zakaźne

Borelioza

Zakażenia bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego

Choroby gruczołu piersiowego

Zapalenie piersi

Niedobory

Witamina D

Wytyczne i rekomendacje w pediatrii

Program Szczepień Ochronnych 2023

Szczepienie przeciwko HPV

Grypa u dzieci

COVID-19 u dzieci

Gorączka

Astma wczesnodziecięca

Kaszel

Mukowiscydoza

Zakażenia układu moczowego u dzieci

Nadciśnienie u dzieci

Moczenie nocne

Otyłość u dzieci

Endokrynopatie u dzieci

Borelioza u dzieci

Witamina D

Atopowe zapalenie skóry