Specjalizacja w pytaniach i odpowiedziach

Szukasz odpowiedzi na pytanie dotyczące specjalizacji?
Mamy dla ciebie kilka rad:
1.

Wejdź na nasze forum i skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie, wpisując interesującą cię frazę.

2.

Jeżeli nie uda ci się znaleźć odpowiedzi w materiałach opublikowanych na forum możesz zadać pytanie publikując post. Zwykle w ciągu kilku minut powinieneś otrzymać odpowiedź od członków grupy.

3.

Jeżeli powyższe sposoby nie pomogły ci w wyjaśnieniu twojego problemu zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, dr hab. Agnieszką Mastalerz-Migas, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, która specjalnie dla was będzie odpowiadała na trudne pytania. Pytania do eksperta można wysyłać na adres:

specjalizacja@mlodzilekarzerodzinni.pl

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE*:

1. Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, MastalerzMigas A, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015 – obowiązkowe tylko:
a. część pierwsza: Dziedzina medycyny rodzinnej
b. rozdziały: dermatologia, laryngologia, neurologia

2. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2021/2022. Wyd. Medycyna Praktyczna (zakres wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji z medycyny rodzinnej)

3. Pediatria w praktyce lekarza POZ, red. Dobrzańska A, Obrycki Ł, Socha P; wyd. Standardy Medyczne, 2022

4. ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.

5. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfa-medica press, 2022

UWAGA:
*W sytuacji, gdy informacje z podręczników i wytycznych/rekomendacji dotyczą tych samych tematów, ale z uwagi na czas wydania zalecenia są różne – obowiązuje wiedza najnowsza i aktualne wytyczne.

WYTYCZNE I REKOMENDACJE – obowiązkowe (obowiązują najnowsze wersje wytycznych, w zakresie wiedzy przewidzianym programem specjalizacji i kompetencji lekarza rodzinnego)**

1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę
2. Wytyczne postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
3. Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym
4. Wytyczne postępowania w niewydolności serca
5. Wytyczne postępowania w dyslipidemiach
6. Wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków
7. Wytyczne postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych
8. Wytyczne GINA – diagnostyka i leczenie astmy
9. Wytyczne GOLD – diagnostyka i leczenie POCHP
10. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016
11. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii.
12. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci.
13. Rekomendacje postępowania w astmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ.
14. Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS
15. ReKOMendacje POStępowania w GRYPie u dzieci dla lekArzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS GRYPA,
16. Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych.
17. Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
oraz:
Borelioza z Lyme u dzieci
18. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTFND) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (aktualne)
19. Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, w zakresie: rozdział: 8: Profilaktyka bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, rozdział 9: Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia/zakażeń meningokokowych.
20. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia PTBB, PTMR, PTO i in.
21. Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. 
22. Leczenie zapalenia piersi podczas laktacji 

**W przypadku dokumentów o szerokim zakresie merytorycznym, do egzaminu obowiązuje zakres wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji

Aktualizacja: 15 maja 2022r.

AKTY PRAWNE – obowiązkowe:

Akty prawne -obowiązkowe:
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2020 poz. 172 (tj)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 736 (t.j), DZ.U.2019 poz. 2120 i Dz.U.2020 poz. 1255 z późn. zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 2335
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. 2018 poz. 753 (z późn.zm: Dz.U.2019 poz. 2118 i Dz.U. 2020 poz. 1964)
5. Program Szczepień Ochronnych na rok 2022.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1395 oraz 2021, poz. 95 i 231)

Najważniejsze informacje MLR

Bądź na bieżąco! Zapisz się!