Specjalizacja w pytaniach i odpowiedziach

Szukasz odpowiedzi na pytanie dotyczące specjalizacji?
Mamy dla ciebie kilka rad:
1.

Wejdź na nasze forum i skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie, wpisując interesującą cię frazę.

2.

Jeżeli nie uda ci się znaleźć odpowiedzi w materiałach opublikowanych na forum możesz zadać pytanie publikując post. Zwykle w ciągu kilku minut powinieneś otrzymać odpowiedź od członków grupy.

3.

Jeżeli powyższe sposoby nie pomogły ci w wyjaśnieniu twojego problemu zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, dr hab. Agnieszką Mastalerz-Migas, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, która specjalnie dla was będzie odpowiadała na trudne pytania. Pytania do eksperta można wysyłać na adres:

specjalizacja@mlodzilekarzerodzinni.pl

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

ZALECANA LISTA LEKTUR

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE*:

 •  Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, MastalerzMigas A, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015.
 • Medycyna rodzinna, red. Latkowski B, Lukas W, Godycki-Ćwirko M, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2017.
 • ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.
 • Wakcynologia praktyczna, Mrożek-Budzyn D, wyd. 7, Bielsko-Biała, Alfa-Medica Press, 2018 (z uwzględnieniem aktualnego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020)

 

*Uwaga – w sytuacji, gdy informacje z podręcznika i podanych poniżej wytycznych/ rekomendacji pokrywają się tematycznie – obowiązuje wersja z wytycznych, jako bardziej aktualna.

 

PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE:

 • EKG – sztuka interpretacji, Thomas B. Garcia, red. wyd. pol. Baranowski R., red. wyd. pol. Piotr Jędrusik, Medipage, 2015
 • Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, red. H. Szajewska, A. Horvath, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017

 

CZASOPISMA OBOWIĄZKOWE

 • Lekarz POZ – wyd. Termedia
 • Lekarz Rodzinny – wyd. Medycyna Praktyczna
  (zeszyty z okresu 2 pełnych lat przed rokiem zdawania egzaminu)

 

AKTY PRAWNE OBOWIĄZKOWE

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2020 poz. 172 (tj) tutaj
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2019 poz. 1373 (tj) tutaj
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. 2019 poz. 1239 (tj) tutaj
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2020 poz. 870 (tj) – w zakresie zadań lekarza tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2020 poz. 666 tutaj
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 736 (t.j) i DZ.U.2019 poz. 2120 (aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 21.03.2019 dostępne tutaj)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 2335 tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu Dz.U. 2019 poz. 2430 tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. 2018 poz. 753 (z późn.zm.) tutaj
 • Program Szczepień Ochronnych na rok 2020. tutaj

 

 

Aktualizacja: 19.06.2020

WYTYCZNE:

 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020.
  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (w zakresie zadań lekarza rodzinnego) – dostęp online
 • Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego – dostęp online
 • Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019;5(1):1-86. Dostęp online
 • Zasady postępowania w niewydolności serca. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dostęp online
 • Wytyczne ESC postępowania w zaburzeniach lipidowych. Dostęp online
 • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach lipidowych u chorych na cukrzycę – wskazówki dla lekarza praktyka. Dostęp online
 • Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Dostęp online
 • Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii. Dostęp online
 • Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Dostęp online
 • Wytyczne GINA 2019 – diagnostyka i leczenie astmy (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Omówienie wytycznych w języku polskim dostępne online np. tutaj
 • Wytyczne GOLD 2019 – diagnostyka i leczenie POCHP (w zakresie zadań lekarza rodzinnego). Omówienie wytycznych w języku polskim dostępne online np. tutaj
 • Rekomendacje postępowania w astmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ. Dostęp online
 • Rekomendacje profilaktyki, diagnostyki i leczenia grypy u dorosłych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: FLU KOMPAS POZ – ADULTS, dostęp online
 • ReKOMendacje POStępowania w GRYPie u dzieci dla lekArzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS GRYPA, dostęp online
 • Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Dostęp online
 • Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016, dostępne online
 • Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online
 • Diagnostyka i leczenie zakażenia Helicobacter pylori. Dostęp online
 • Diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób pasożytniczych u dzieci. Dostęp online
 • Diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dostęp online
 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej ( PTFND) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego, Forum Medycyny Rodzinnej 2016;10(4):159-178, Dostęp online
 • Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych, 2015. Dostęp online
 • Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, w zakresie: rozdział: 8: Profilaktyka bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, rozdział 9: Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia/zakażeń meningokokowych. Dostęp online
 • Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia PTBB, PTMR, PTO i in. Dostęp online
 • Diagnostyka i leczenie depresji – wytyczne dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online
 • Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Dostęp online
 • Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ. Dostęp online
 • Wytyczne dotyczące resuscytacji. Dostęp online

Najważniejsze informacje MLR

Bądź na bieżąco! Zapisz się!