4 marca 2020 Aktualności

Koronawirus

Pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) odnotowano w Wuhan, w Chinach w grudniu 2019 roku. Od tego czasu wirus rozprzestrzenił się do ponad 30 krajów, obecnie występuje już także w Europie oraz w USA. Wirus, który powoduje zapalenie płuc, jest szczególnie groźny dla osób dorosłych chorujących przewlekle zwłaszcza na choroby układu oddechowego ( np.astma, POChP) oraz układu krążenia (np. niewydolność serca). 

Na początek video dotyczące organizacji pracy POZ

O koronawirusie

Podstawowe ogólne informacje o SARS-CoV-2 i CoVID-19

Prawdopodobnie pierwszym ogniskiem zakażenia był plac targowy  w Wuhan gdzie sprzedawano dzikie zwierzęta. Chińczycy podejrzewają, że doszło doprzeniesienia zakażenia ze zwierzęcia na człowieka. Jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ koronawirusy mutując zdolne są do „przeskoczenia” ze zwierzęcia na inne zwierzę lub na człowieka. 

  1. Przez bezpośredni kontakt: do ok 2 metrów odległości.
  2. Droga kropelkowa – kiedy chory bądź nosiciel kaszlą lub kichają (takie kropelki z wirusem mogą wylądować na ustach lub w nosie zdrowiej osoby i być przyczyną infekcji). 
  3. Przez przedmioty, z którymi miała styczność chora osoba (kropelki z wirusem znajdują się na tych przedmiotach np. wspólne picie z jednej butelki) – obecnie uważa się, iż ta droga szerzenia się infekcji jest odpowiedzialna za bardzo mało zachorowań. 
  4. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienie o możliwości zarażenia przez kontakt z wydzielinami – moczem i kałem. To może mieć istotne znaczenie w miejscach o niskich standardach higienicznych.

Typowo zakażenie koronawirusem(COVID-19) przebiega jak choroba przeziębieniowa (nawet do 60% infekcji):

  • kaszel, katar;
  • gorączka o łagodnym do średniego przebiegu (38-39 st C);
  • uczucie duszności (trudności w nabraniu powietrza). 

Według WHO od momentu zarażenia objawy mogą ujawnić się w ciągu 2-14 dni. 

W przypadku ciężkiego przebiegu zakażenia u pacjenta może rozwinąć się zapalenie płuc, niekiedy prowadzące do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) lub niewydolności wielonarządowej. W najcięższych przypadkach choroba prowadzi do śmierci, obecnie uważa się, że około 3% osób z zakażeniem COVID-19 umiera.

UWAGA: WHO nie podaje aktualnie śmiertelności – jest ona nieznana, wyliczenia bazują na znanych i raportowanych przypadkach infekcji i przebiegu choroby. 

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z tłumaczeniem podręcznika „Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 przetłumaczony na język polski” na język polski. 

Nowe wytyczne MZ dla POZ

Nowe wytyczne MZ dla POZ w sprawie koronawirusa do pobrania tutaj:

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA LEKARZY MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Każdy lekarz/ratownik/pielęgniarka/diagnosta i pozostały personel medyczny, który mógł mieć zawodowo kontakt z bezobjawowym COVID19, w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych o nieokreślonej przyczynie* będzie mieć wykonywane badanie PCR, by nie narażać reszty personelu i pacjentów na rozsianie COVID.  

1. Podstawą wszelkich działań lekarza jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.

2. W przypadku podjęcia przez lekarza podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.

3. Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka pow. 38°C, kaszel, duszność.

4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).

5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie
SARS-CoV-2.

6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane
i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.

7. Nie można dokonywać pobrań samodzielnie/na własną rękę.

8. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.

9. Po uzyskaniu wyniku ujemnego lekarz może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

Warszawa, 14.03.2020 r.

Wizyty domowe w okresie CoVID-19

Zapoznaj się z opracowaniem dotyczącym wizyt domowych w zaczasch zagrożenia CoVID-19. 

e-ZLA w dobie epidemii

Zapoznaj się z opracowaniem KLRwP

Teleporady w czasie CoVID-19

SANEPID - zgłaszanie

Tutaj pobierzesz plik z jasnymi zasadami zgłaszania podejrzeń i zachorowań CoVID-19. Pobierzesz także aktualny wzór druku ZLK-1. 

Twój Pacjent podróżuje

CDC i GIS odradzają podróże do wybranych krajów świata

Aktualne komunikaty dla podróżujących znajdziesz tutaj: 

Kwarantanna

Decyzję podejmuje Inspektorat Sanitarny. Decyzja nie wymaga wystawienia zaświadczenia ZUS ZLA.

Komunikacja z pacjentami

Młodzi Lekarze Rodzinni oraz członkowie Koła Medycyny Rodzinnej CM UJ oddają w Twoje ręce przetłumaczony poradnik: Jak rozmawiać z pacjentem w czasie epidemii. 

Źródło : https://www.vitaltalk.org/

Mając na uwadze praktyczne zastosowanie poniższego dokumentu uznaliśmy, że nie będzie on wiernym odzwierciedleniem oryginału. Tam, gdzie było to konieczne podjęliśmy próbę dostosowania tłumaczenia do warunków oraz prawa obowiązującego w Polsce. 

Niektóre fragmenty odnoszą się do trudnej sytuacji racjonowania zasobów, z którą, na taką skalę, polskie szpitale nie miały jeszcze do czynienia. Została ona jednak uwzględnione w tłumaczeniu, ponieważ na obecnym etapie nie możemy wykluczyć, że sytuacja taka nie będzie mieć miejsca w przyszłości. 

Dokument przetłumaczyli Młodzi Lekarze Rodzinni (M.Kurdzielewicz-Roszkowska, M.Bou-Matar, P.Kudłacz, J.Alksnin) we współpracy z Kołem Medycyny Rodzinnej CMUJ.

Zalecenia dla pacjentów

ŹRÓDŁA EUROPEJSKIE

European CDC- Daily risk assessment on COVID-19 
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Novel COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

ŹRÓDŁA ŚWIATOWE

WHO training course on the Covid-19 virus                   
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

Situation update Worldwide ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases