13 lutego 2022 Aktualności

Stypendium VdGM

Komisja MLR ogłasza nabór na stypendium! 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie kryteria:

 • lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub specjaliści medycyny rodzinnej do końca roku, w którym mija 5 lat od uzyskania tytułu specjalisty,

 • aktualnie opłacona składka członkowska Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

 

Co oferujemy?

 • finansowanie opłaty rejestracyjnej (366 GBP) na prekonferencje oraz główną konferencje Wonca Europe w Londynie w dniach 27.06-01.07.2022 


Warunki przystąpienia do konkursu 

 • wypełnienie ankiety 

 • po przyjeździe uczestnik zobowiązuje się do napisanie krótkiej relacji z wyjazdu (z  możliwością jej publikacji) 

 • uczestnik zobowiązuje się do opłacenia swojego transportu oraz noclegu w Londynie 

 

Komisja konkursowa

 • Joanna Alksnin ( ND VdGM Polska) 

 • Marta Raciborska ( NEC VdGM Polska) 

 • Dominik Lewandowski ( Wiceprezes KLRwP) 

 

Terminarz 

 • 11.02 ogłoszenie konkursu 

 • 18.02 termin nadsyłania wniosków 

 • 20.02 ogłoszenie wyników konkursu 

 • 22.02 dosłanie niezbędnych danych do rejestracji uczestników