9 lipca 2020 Aktualności

Stanowisko w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP

Z niepokojem przyjęliśmy wypowiedź Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podczas niedawnej „debaty” prezydenckiej organizowanej przez TVP kwestionował sens obowiązkowych szczepień ochronnych oraz szczepień przeciwko grypie.

Realizacja programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz promowanie szczepień zalecanych, w tym przeciwko grypie, są jednymi z głównych obowiązków lekarzy rodzinnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Powszechna dostępność do bezpłatnych szczepień, ciągła edukacja pacjentów przez pracowników systemu ochrony zdrowia oraz promowanie szczepień w przestrzeni publicznej umożliwiają utrzymywanie wysokiego odsetka zaszczepionej populacji. Dzięki temu wiele chorób zakaźnych powodujących poważne powikłania, kalectwo czy nawet śmierci dzisiaj już w Polsce niemal nie występuje.

Wyrażamy zaniepokojenie publicznym głoszeniem opinii podważających sens i potrzebę powszechnych szczepień przez Prezydenta RP. Wypowiedź taka, nie tylko podważa sens zaleceń tysięcy lekarzy w całej

Polsce, ale może mieć także wpływ na postawy naszych pacjentów i ich rodziców skutkując wzrostem odmów szczepień. Emocje związane z kampanią wyborczą i walka o głosy różnych środowisk nie mogą być usprawiedliwieniem dla szerzenia postaw antyzdrowotnych przez osoby publiczne, nawet jeśli później podejmuje się próby prostowania takich niefortunnych wypowiedzi.

W imieniu Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych

lek. Piotr Kudłacz
sekretarz Młodych Lekarzy Rodzinnych

i

lek. Dominik Lewandowski
prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych