4 maja 2020 Aktualności

Stanowisko w sprawie pracy lekarzy rodzinnych w okresie pandemii

Jako Młodzi Lekarze Rodzinni, skupieni w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, chcielibyśmy wyrazić swoje zdecydowane stanowisko dotyczące pracy lekarzy rodzinnych w czasie pandemii oraz organizacji przez nich opieki medycznej dla Pacjentów.

W skali kraju liczba porad w gabinetach POZ nie uległa w czasie obecnego kryzysu zmniejszeniu, w tej sprawie wystarczy spojrzeć na dane Porozumienia Zielonogórskiego. Wielu z nas, rezydentów medycyny rodzinnej, pracuje obecnie więcej, choćby dlatego, że część lekarzy-rodziców sprawuje opiekę nad swoimi dziećmi w domu.

Nie uchylamy się i nigdy nie będziemy uchylać się od obowiązków związanych ze sprawowaniem powierzonej nam opieki nad zdrowiem naszych Pacjentów.

Jednocześnie podnosząc swoje umiejętności i wdrażając do pracy wiele dobrych rozwiązań, także tych obejmujących nowoczesne technologie, możemy powiedzieć, że młodzi lekarze rodzinni są obecnie motorami pozytywnych zmian w swoich miejscach pracy. W skali kraju lekarzom rodzinnym udało się w krótkim czasie wprowadzić nowe zasady funkcjonowania POZ, tak by minimalizując ryzyko transmisji zakażenia w placówce, utrzymać dotychczasową wydajność pracy.

Wobec pojawiających się medialnych doniesień lub sugestii o możliwości kierowania lekarzy pracujących w POZ do walki z COVID-19, chcemy zaznaczyć, że kierowanie lekarzy rodzinnych w inne miejsca systemu oznacza pozostawienie tysięcy pacjentów bez opieki.

Codziennie konsultujemy pacjentów, zlecamy badania, szczepimy, organizujemy wizyty domowe, współpracujemy z opieką długoterminową i hospicjami, realizujemy zadania w środowisku życia pacjentów. To wszystko w czasach znacznego ograniczenia działania AOS i konieczności odciążania szpitali. Zwracamy uwagę, że przez te wszystkie działania, także przez konsultowanie chorych z podejrzeniem COVID-19, nasz zakres pracy JUŻ POKRYWA SIĘ z działaniami związanymi z walką z epidemią.

Z poważaniem,

w imieniu Komisji MLR
lek. Dominik Lewandowski

prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych


Niniejsze stanowisko pobrać można w formie PDF tutaj:


Niniejsze stanowisko zostało drogą korespondencji e-mail rozesłane do następujących instytucji:

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  • Prezes PTMR,
  • Prezes KLRwP,
  • Wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie oraz Izba Wojskowa.