29 lutego 2020 Wydarzenia lokalne

Spotkanie w Bielsku-Białej

Od kilku miesięcy, z coraz większą regularnością odbywają się spotkania organizowane przez Beskidzki Oddział KLRwP. Spotkania te mają na celu szeroko pojęty rozwój zawodowy – aktualizację wiedzy medycznej, omawianie problemów pozamedycznych, z którymi spotykamy się na co dzień w naszej praktyce, a także – co niezmiernie ważne, integrację naszego środowiska.

Nie ubarwiając można powiedzieć, że każde z tych spotkań to dla jego uczestników kolejna porcja pozytywnej energii!

Mówi Prezes Beskidzkiego Oddziału Terenowego KLRwP Urszula Wyrobek

5 lutego, w udostępnionej dla nas przez Beskidzką Izbę Lekarską sali wykładowej, odbyło się drugie już szkolenie z zakresu rehabilitacji układu ruchu.

Tym razem Krzysztof Malarz, fizjoterapeuta, uczył nas jak badać pacjentów, u których podejrzewamy patologię w obrębie kręgosłupa. Była część teoretyczna – ciekawy wykład przypominający najistotniejsze podstawy anatomii, a także otwierający nasze oczy na różne aspekty biomechaniczne.

Dowiedzieliśmy się jak ogromne przeciążenia działają na nasz kręgosłup – nawet podczas zwykłych, codziennych czynności. Następnie nasza ekipa mogła rozruszać się podczas części praktycznej – była prezentacja badania na modelach, były ćwiczenia w parach. Teraz wiemy już na pewno, że żaden z uczestniczących w spotkaniu lekarzy nie ma niestabilności zęba obrotnika 😉

Od kilku miesięcy odbywają się spotkania organizowane przez Beskidzki Oddział KLRwP. Spotkania te mają na celu rozwój zawodowy, a także integrację.

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu młodych lekarzy rodzinnych.
Cieszymy, że dołączyło do nas kilka nowych osób i na pewno niedługo spotkamy się ponownie.