23 sierpnia 2021 Forum 2021

Program Forum 2021

Prezentujemy program Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych 2021:

Dzień pierwszy: 17.09.2021

16:00 Rozpoczęcie Forum

Wykład inauguracyjny
Medycyna rodzinna AD 2021- gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej

16:45 Przerwa kawowa

17:00 Sesja wykładowa:

Różne oblicza bólu – bezpieczne działanie farmakologiczne, dr hab. med. Małgorzata Malec-Milewska

Umowy w praktyce lekarza rodzinnego okiem prawnika, mecenas Erazm Dutkiewicz

POZmanagement – Co usprawniło pracę w mojej poradni lekarza rodzinnego, lek. Jacek Bujko

19:00 Zakończenie pierwszego dnia Forum

21:00 Impreza integracyjna


Dzień drugi: 18.09.2021

Każdy uczestnik ma do wyboru dwa warsztaty:

  1. Właściwa interpretacja morfologii krwi obwodowej  – droga do szybkiej diagnozy
    lek. Łukasz Hutnik Klinika Hematologii WUM
  2. Warsztaty EKG
  3. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i NSP. Zasady pomocy przedmedycznej.
    dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSBiP
  4. Gry i zabawy z drabiną analgetyczną. Bezboleśnie o leczeniu bólu na praktycznych przykładach.
    lek. Anna Łotowska-Ćwiklewska

10:30 Sesja warsztatowa I

12:30 Lunch

13:30 Sesja warsztatowa II

15:45 Zakończenie Forum