5 marca 2020 Aktualności

Konkurs EUROPREV

Komisja Młodych Lekarzy Rodzinnych ogłasza konkurs na przedstawiciela MLR w Europrev!

Europrev jest organizacją sieciową Wonca Europe, która zajmuje się profilaktyką oraz promocją zdrowia w medycynie rodzinnej oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Skupia w swoich szeregach ekspertów z całej Europy.

Więcej o Europrev można przeczytać na stronie: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie kryteria:

  • lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub specjaliści medycyny rodzinnej do końca roku, w którym mija 5 lat od uzyskania tytułu specjalisty,
  • członkowie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z aktualnie opłaconą składką członkowską.

Co oferujemy?

  • funkcję reprezentanta Polski w zarządzie Europrev,
  • możliwość współpracy z ekspertami z całej Europy,
  • udział w międzynarodowych spotkaniach oraz konferencjach Europrev,
  • refundację kosztów związanych z delegacją na spotkania oraz konferencję Europrev i Wonca Europe.

Czego oczekujemy?

– aktywnego zaangażowania zgodnego z celami Europrev

  • udział w spotkaniach oraz konferencjach Europrev
  • aktywny udział (przygotowanie plakatu, wystąpienia, warsztatu) podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej i/lub Jesiennej Szkole Profilaktyki

– przygotowanie corocznego raportu z własnych działań 

Czas trwania kadencji: 3 lata lub krócej w przypadku rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji przez Zarząd Główny KLRwP.

Aplikuj klikając tutaj!

Komisja konkursowa w składzie: Joanna Alksnin, Katarzyna Nessler, Marta Raciborska do dnia 18.03.2020 roku oceni nadesłane zgłoszenia konkursowe.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku wyłonienia kandydata Zarząd Główny przyjmie stosowną uchwałę zatwierdzającą wybór przedstawiciela Europrev.