10 stycznia 2022 Aktualności

Dołącz do Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych!

Ogłaszamy konkurs na funkcję:

Event Manager

 1. Organizacja forum MLR
 2. Organizacja wydarzeń dla młodych w trakcie Kongresu Medycyny Rodzinnej (pre-konferencji, sesji MLR
 3. Organizacja innych wydarzeń stworzonych przez MLR

Koordynator Krajowy

 1. Aktywizacja działań i egzekwowanie obowiązków (w tym składania raportów z działań) wojewódzkich przedstawicieli MLR

 2. Współpraca i kontakt komisji z wojewódzkimi przedstawicielami MLR

 3. Tworzenie i nadzorowanie stoiska MLR na konferencjach krajowych

 4. Prezentacja działalności i idei MLR na kursach specjalizacyjnych

Koordynator ds. Wizerunku

 1. Tworzenie wizerunku oraz dbanie o wizerunek MLR w social media

 2. Prowadzenie strony mlodzilekarzerodzinni.pl

 3. Budowanie marki MLR jako struktury integrującej i zrzeszającej młodych lekarzy rodzinnych

 4. Monitorowanie innych organizacji lekarskich w social media celem podniesienia jakości działań MLR

Sekretarz

 1. Organizacja i nadzór nad terminarzem spotkań komisji MLR, w tym informowanie członków komisji o zbliżających się spotkaniach oraz o przebiegu tych spotkań

 2. Tworzenie podsumowań ze spotkań komisji

 3. Redagowanie oficjalnych pism/dokumentów i ich archiwizacja

 4. Obsługa korespondencji MLR

Skarbnik

 1. Przygotowywanie rocznych podsumowań finansowych

 2. Nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi firmami

 3. Regularne tworzenie bazy członków MLR

 4. Przekazywanie informacji o nowych członkach do Koordynatora Krajowego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie kryteria:

 • lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub specjaliści medycyny rodzinnej do końca roku, w którym mija 5 lat od uzyskania tytułu specjalisty,
 • członkowie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z aktualnie opłaconą składką członkowską.

Co oferujemy?

 • członkostwo w Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych działającej przy Zarządzie Głównym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • możliwość rozwoju w dynamicznej organizacji młodych lekarzy
 • rozwijanie swojej pasji związanej z medycyną rodzinną i realny wpływ na dalszy rozwój specjalizacji w Polsce

Czego oczekujemy?

 • aktywnego zaangażowania zgodnego z celami Komisji 
 • otwartości, pasji i pozytywnej energii

Czas trwania kadencji: 2 lata

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Młodych Lekarzy Rodzinnych w składzie: Joanna Alksnin, Marta Raciborska, Dominik Lewandowski i Łukasz Reczek do dnia 28.01.2022 roku oceni nadesłane zgłoszenia konkursowe.

W przypadku wyłonienia kandydata Zarząd Główny lub Prezydium ZG przyjmie stosowną uchwałę zatwierdzającą wybór członka Komisji MLR

Wypełnij formularz konkursowy