18 marca 2020 Aktualności, CoV

CoV-2 w POZ, stanowisko MZ i MLR

17.03.2020 wielu z nas ze zdumieniem czytało komunikat przygotowany przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chorób Zakaźnych, sygnowany przez MZ i GIS, opisujący nowe procedury postępowania w każdej placówce systemu opieki zdrowotnej (w tym w POZ) z pacjentem z podejrzeniem CoVID-19. 

Wymagania nałożone m.in. na POZ  dotyczyły sposobu zbierania wywiadu i przeprowadzania badania fizykalnego oraz prowadzenia triażu przez pielęgniarki. Omawiane w dokumencie środki ochrony osobistej, obecnie trudne do zdobycia nawet dla szpitali, stały się elementem rekomendacji dla poradni. W dokumencie nie wspomniano o tym, skąd placówki POZ mają pozyskać opisywane środki ochronne, niezbędne do badania pacjentów z podejrzeniem CoVID-19. Ponadto pojawił się wymóg posiadania pulsoksymetru, który nie jest w obowiązkowym wyposażeniu POZ, choć wielu z nas go posiada. 

Publikacja opisywanych rekomendacji wywołała sprzeciw środowiska lekarzy rodzinnych, w imieniu których głos zabrał, jeszcze tego samego dnia, Dominik Lewandowski, członek zarządu KLRwP, prezes stowarzyszenia Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Oto stanowisko przekazane MZ:


Na szczęście odpowiedź Ministra Zdrowia nadeszła szybko, już 18.03.2020, a więc dzień po interwencji. Oto stanowisko MZ: