Szwajcaria, 30.03-04.04.2020

Wymiana konferencyjna w Szwajcarii