11 maja 2020 Aktualności

Konkurs na Skarbnika

Komisja Młodych Lekarzy Rodzinnych ogłasza konkurs na funkcję Skarbnika Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Dołącz do Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych!

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie kryteria:

  • lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub specjaliści medycyny rodzinnej do końca roku, w którym mija 5 lat od uzyskania tytułu specjalisty,
  • członkowie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z aktualnie opłaconą składką członkowską.

Co oferujemy?

  • członkostwo w Komisji Młodych Lekarzy Rodzinnych działającej przy Zarządzie Głównym Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  • funkcję skarbnika Komisji
  • możliwość rozwoju w dynamicznej organizacji młodych lekarzy
  • rozwijanie swojej pasji związanej z medycyną rodzinną i realny wpływ na dalszy rozwój specjalizacji w Polsce

Czego oczekujemy?

  • aktywnego zaangażowania zgodnego z celami Komisji 
  • otwartości, zaangażowania, pasji i pozytywnego zaangażowania
  • wypełniania funkcji skarbnika

Czas trwania kadencji: 1 rok

Komisja Młodych Lekarzy Rodzinnych do dnia 31.05.2020 roku oceni nadesłane zgłoszenia konkursowe.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku wyłonienia kandydata Zarząd Główny lub Prezydium ZG przyjmie stosowną uchwałę zatwierdzającą wybór członka Komisji MLR